0904514808 [email protected]
Phòng ngủ 1 căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng ngủ 1 căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng ngủ 2 căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng ngủ 2 căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng ngủ 3 căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng ngủ 3 căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng khách căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng khách căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng bếp căn hộ Times City 80,4m2.

Phòng bếp căn hộ Times City 80,4m2.     

Các căn hộ cần cho thuê khác: Cho thuê chung cư times city 53m2Cho thuê chung cư times city 75m2, thuê căn hộ times city 1 phòng ngủCho thuê chung cư times city 95m2Thuê căn hộ times city 2 phòng ngủthuê căn hộ times city 3 phòng ngủ, Cho thuê chung cư times city 97m2, Cho thuê chung cư times city 83m2, Cho thuê chung cư times city 110m2thuê căn hộ times city 4 phòng ngủCho thuê chung cư times city 90m2thủ tục thuê căn hộ Times Cityxem căn hộ mẫu (nhà mẫu)xem mặt bằng căn hộthuê văn phòng Times City.

>